Ang Risipi sa Pasko

Genamos_US's picture

Ang Risipi sa Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagtipon-og ang binata nga mga hunahuna
Aron ablihon kining layaw nga mga mata
Niabot sa wala damha nga mga gasa sa kinabuhi
Sa mga matag-adlaw tam-is nga sopresa niagi

Sagolan sa mahigugmaon nga pagdayeg
Sa mga katawhan kini atong ipaambit panagdait
Sama sa mga paskohanong kandila
Nga sa isig-usa kanila may talagsaon nga dan-ag

Atong dungagan og agik-ik ug talidhay
Uban sa lami-an nga mga pagkaon sa Pasko nagpangamay
Ang hiwa sa adobo makapausbaw sa atong panghunahuna
Isawsaw sa halang nga suka nga taytayan sa tawhanon kaluoy

Bahugan sa dugodugo puno sa gugma ug pagsabot
Gidekorahan uban sa pansit sa paglaum ug kadasig
Aron ang kalipay sa walay puas mopilit
Atong gamiton ang himsog nga risipi sa Pasko uban sa awit

Aron kitang tanan atong madumduman
Ang tinood nga espirito sa Pasko
Dili lang sa buwan sa Desimbre
Kon dili sa tibuok natong kinabuhi