Ang Paglaum sa akong mga Damgo

Genamos_US's picture

Ang Paglaum sa akong mga Damgo
By Genamos_US of Washington, DC, USA
 
Kitang tanan adunay tagsa-tagsa ka mga damgo
Masayon man o lisod kab-oton ning atong kinabuhi
Adunay gyud kitay tumong ning atong pagpakabuhi
Nga padayon gihanduraw ning atong hunahuna nagkapuliki
 
Ang atong mga damgo sama sa usa ka bulawan
Nga dili puwede kini ibaligya sa laing handurawan
Mahinungdanon kining atong mga damgo sa atong panahon
Kay mao kini ang naghatag kanato ug kadasig sa naghulat nga paglaum
 
Sama sa kalangitan nga gikoloran sa mga asul nga panagway
Kay dinhi sa kalibutan nabuak ang tinuod kung pagbati
Nga kadtong mga nindot kung mga  damgo gipangsalikway
Sa naghulat nga kalisdanan ug pagsulay
 
May igong panahon kining akong hunahuna sigun sa akong pagtoo
Kay ang gibati kung kinabuhi may igong ritmo sa sugilanon
Inubanan sa pagkisdum sa langit nga gipulbusan sa abohon nga mga panganod
Ug didto nahanaw ang mga damgo nga dugay ko nang gihawiran
Nibiya kay gikataw-an sa naglibog nga kapalaran
 
Ang kinabuhi kung gibati padayong sa pagkahinog
Ug ang matag huyatid sa bag-ong adlaw nga nagdala og dan-ag nagsaulog
Ang suga sa akong dughan nagpadayon sa iyang kahayag ug kahidlaw
Aron kab-oton kadtong nahisalaag nga mga panglantaw
Nga dugay kunang giplano nga gilaraw
 
Tingali kung sa oras nga hunongon ko ang pagsulat
Kining balak kung padayong nga naglurat
Basin ang tubag sa paglaum ko naghulat
Kay ang panaw sa akong mga pag-ampo
Nga ang kahayag sa akong ugma aron ako molambo
 
Karon, Ani-a naman ko sa adlaw sa pagpamalandong
Aron sukdon kadtong natuman tang mga damgo atong gilumpong
Uban sa pagpasalamat ngadto sa kamot sa Langit
Ug kadtong mga pakyas nga mga damgo nitidlum sa kahilum
Kay pagboot kadto sa atong mahal nga Makagagahum