Ang Nagun-ob Kung Pagsalig

Genamos_US's picture

Ang Nagun-ob Kung Pagsalig
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Natipak ang akong dughan
Sa pagsalig kung gitagoan
Gituya ko sa dayag nga hangin
Nga naghunahuna nagpadaplin
 
Ang mga kanhing sugilanon nadakin-as
Sa akong mga kamot pagkalab-as
Gikuha ko sa ilawom ning kasingkasing
Ang kangitngit sa pagbati kung nibagting
 
Usahay murag wala koy makit-an
Sa mga gibuhat mo ako giluiban
Ang mga pagduda ko gitabunan
Sa init nga gugma ko gitapin-an
 
Akong gipamonit ang mga tipak
Sa mga panghitabo ako nasugamak
Ang nagun-ob kung dughan
Nga andam kung hulipan
 
Sa dalom mong larawan
Pahiyom mo walay katapusan
Wala ko masayod ang hinungdan
Sa pakyas nga pagsalig gibasulan
 
Kung man gani kini imong gilaraw
Sa mga nanglabay tang mga adlaw
Ang gihatag mong kasakitan
Dawaton ko nalang ang kaparotan
 
Ang kinabuhi ko napandol
Sa kalisdanan ako gidumbol
Andam kung bangunon pag-usab
Ang pagsalig ko nga nanghuy-ab