Ang Kinabuhi

Genamos_US's picture

Ang kinabuhi
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ang kinabuhi usa ka binilhon gasa nga gihatag gikan sa langit.
Kay kining kinabuhi nahimugma man gikan sa gugma ni Bathala
Wala ba nato makita ang matag sook nga napuno sa kinabuhi
Karon, kay dia naman kining gitawag nga kinabuhi nga nag-agad lamang sa
kaugalingon natong pagbuot
Dili nato usikan ang matag hagtok sa orasan sa pagbuhat ning atong mga katuyo-an
Kay ang kinabuhi hamubo lamang.

Ang kinabuhi susama sa usa ka hangin nga lumalabay lamang
Magpalingpaling sa iyang direksyon kung asa kini idunggo
Ang kinabuhi sumasa sab sa usa ka panahon nga naay tingtugnaw og hulaw
Naay panahon nga kita bati-on og kahaw-ang sa kinabuhi nga wala nato tuyo-a
Ngano man kaha kini usahay modo-aw ning kinabuhi?
Naa say adlaw nga kita naghikabhikab sa katahom ug tumang kamaya.
Pero kining tanan usa lamang sa mga lamas nga gisagol sa kinabuhi sa tawo
Aron sa pagtima-an nga naay usa Diyos nga atong gi-ampoan ug dangpanan.

Ako, ikaw ug kita may kinabuhi.
Nga atong gihigugma og gi-ampingan sa kanunay
Kay kini nag-inusara og wala nay laing kinabuhi
Nga iholip pagbalik kung kini bawi-on sa kamot sa langit
Atong taga-an og higayon ang paggamit ning kinabuhi nga mabulokon
ug puno sa kalipay og paghigugma

Mahinungdanon man o kaha walay pulos ang atong pagbati ning kinabuhi
Hinumdumi kini akong higala, nga kita namugna nga may katuyu-an
Aron ang kalinaw mokayap ngadto sa atong mga kasilinganan
Kanindot sa kinabuhi nga kita nagaduwa ilawom sa kahayag sa buwan
Nga ato pang nakita ang kahayag bisan pa kini giputos sa kangitngit
Ug sa laing bahin, ang mga bidlisiw sa haring adlaw sa sayong kabuntagon nga nagpanughit
aron kadtong yamog inanay kining pad-on sa iyang katahom

Walay makalimod nga ang kinabuhi napuno sa mga pangutana og katuyo-an
Kung unsa pa man ang atong katuyo-an ning atong dughan
Aron sa pag-ugkat sa katin-awan ning nagahasol tang galamhan
Dili nato matugkad ang ti-unay nga kahulogan sa matag unos sa kalisdanan
kay kining atong pangisip may utlanan
Ang kinabuhi napuno sa imahinasyon ug tam-is kining tagamtamon
kung kini ihangad ngadto sa langit sa walay pagduha-duha.