Ang Kasadya sa Pasko

Genamos_US's picture

Ang Kasadya sa Pasko
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang mga parol gipangsab-it nga sa mga kabalayan
Inubanan ang paskohanong mga huni ug awit
Ang mga kasingkasing gipuno sa mga paghigugma
Kay mao man kini ang diwa sa pasko mga higala

Ang paghinatagay, ang pagbinayluay og mga regalo,
simba sa gabii, mga panaygon ug mga kumbira sa pasko
Mao kini ang mga talan-awon ug kinaiya ning taliabot nga ang pasko

Ang tanan nangandam sa usag-usa
Aron sa paghatag og katahuran
Sa paghinumdom sa pagkatawo sa balaang bata

Mao sab kini ang panahon ang tanan magkahiusa
Malagyo o duol ang tanan malipayon
Puno sa kadasig ug kalinaw
Ang panagdait, kahusay ug pagsinabtanay maoy pagbati sa tanan
Pag-anindot kaha kung ang tanang adlaw kay pasko
Ang palibot walay kagubot og kaguliyang

Ang mga panagway sa mga tawo
Mapahiyumon ang tanan
Puno sa paglaum ug kahidlaw sa umaabot
Ang paghatag og pasalamat sa tanang grasya
Sa mga nanglabay nga mga adlaw

Dili man tanan gipalad sa kahigayonan
Ang tanan may kinutuban ug utlanan
Sa kinabuhi kita gitiaw-tiawan
Pero ang kasadya sa pasko maoy gibantayan sa tanan