Ang Kamatuoran sa Kausaban

Genamos_US's picture

Ang Kamatuoran Sa Kausaban
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili ba kung kini atong hunahunaon
Nga kining panahon usahay bakakon
Kung atong tugtan hikapon ang kamatuoran
Basin motipas ang atong pagtuo sa kapalaran
 
Kay ang kamatuoran sa kagahapon
Mahimo man kining bakak sa karon
Samtang kining mga suwat nahipatik ug nahilagda
Ang kamatuoran sa kinabuhi dili matagna

Kung ang gugma nga atong gibati karon tuiga
Dili ba lahi man sa niaging tuig mga higala
Kung dili man kini ang naghulat nga tinood
Daw usa kini ka bakak nga atong gisunod
 
Dili malimod ang mga dagway sa kamatuoran
Sa naglakaw nga panahon puno sa kasayoran
Madungagan ug makuha-an kining pagbati
Ang kanhing panahon dili nga gyud mabakwi
 
Sud-onga kining atong mga palibot
Sa dagan sa kinabuhi usahay dili ta kasabot
Kung ang dughan ta gihapyod sa kangotngot
Kay gibiyaan sa gugma nga napongot
 
Ang mga panagway sa kausaban
Sa kinabuhi kanunayng atong totokan
Dili kita magdali sa pagpasagad
Sa mga pagtulon-an nga atong natugkad
 
Magbantay kita nga dili masugamak
Aron ang mga kalisdanan dili mapusdak
Kay ang kamatuoran sa kausaban
Adunay gayod hustong basihanan