ANG KAHOY (The Tree)

Power Edge's picture

ANG KAHOY
ni Edgie Polistico

Nagtindog sulod sa mga katuigan
Mahilomong nagpuyo
Nagaawit uban sa hinuyohoy
Naningkamot sa pagtubo

Milipang uban sa kinaiyahan
Gipahimsog ang mga gamot ug sanga
Gawasnong binuhat
Para sa mga binuhat nga gawasnon

Tigpanalipod sa yuta
Batok sa mapintas nga kinaiyahan
Nagpandong sa mga nilalang
Nagsangga sa mga katubigan

Pangandoy makab-ot ang langit
Diha sa pailub nga pagtubo
Maunongong gamot mikupkop sa yuta
Pakamatyan niya ang pagbiya

------------------------------------------------------------
(c) edgiepolistico
written while spending breaktime at the UPBotanical Garden in
Tacloban City (9:30-9:45AM) 18March1992
.
.
Follow Edgie for more about his other FREE Pinoy Dictionaries, poems, and photographs at: http://pinoydictionarytoday.blogspot.com/
.
.