Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan

Genamos_US's picture

Ang Handurawan Sa Akong Mahal Nga Inahan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sigun sa sugilanon sa akong mahal nga inahan
Sa niadtong nagsugod pa lang akong kalibutan
Aron pagtul-id sa akong layaw nga hunahuna
Bunga sa akong pagkabata

Matud pa ni Nanay
Ako ra kuno ang iyang kalipay
Sa nagsugod palang pagkat-on
Sa mga adlaw-adlaw nga bulohaton

Iya kung gitudlo-an sa maayong pamatasan
Sigun sa tugon sa iyang mga ginikanan
Lab-as pa sa iyang panumduman
kantong nindot nga handumanan

Siya nahimoot sa una kung pagkat-on og pagtikang
Sa akong nagkindang-kindang nga mga lakang
Iya kung gigunitan sa akong matag lihok
Nga wala ko niya buhi-i bisan sa iyang pagpamilok

Walay makasakbang sa iyang mga paningkamot
Dinuyogan sa iyang mga sakripisyo ug singot
Bisan sa iyang pagkalapoy
Wala niya igsapayan ang mga kakapoy

Nilabay ang mga nag-aginod nga katuigan
Ug ang bata nga iyang gialagaran
Nidako nga nagsubay sa iyang kapalaran
Aron sa pagtuman sa iyang mga tugon
Nga padayon nga iyang gihalaran

Dili sayon ang dalan sa akong kalampusan
Sa mga ta-ak nga akong gisudlan
Pag-ampo ug kakugi nga akong gipahimuslan
Sa matag hagtok sa mga orasan

Dili ko kini makalimtan
Ang mga tugon sa akong inahan
Kay kining tanan akong inuslan
Ang Handurawan sa akong mahal nga inahan