Ang Gugma

Genamos_US's picture

Ang Gugma
By Genamos_US of Washington DC,USA
 
Ang tinood nga gugma balaanon
Ug walay utlanan sa gidugayon
Nga naglagiting sa kainit ning atong dughan
Nagpaabot sa pagbati nga hilabihan
 
Walay maka-ugdaw sa nagdila-ab nga kahayag
O kaha makausab sa mga tunob sa pagpadayag
Bisan pa kini gihampas sa mga balod sa kalisdanan
Padayon ang tim-os nga gugma sa walay kausaban
 
Ang tinood nga gugma kahibalo mosangyaw
Sa mga tam-is nga pulong kini makalingaw
Ug andam maminaw sa mga hagawhaw sa pagbati
Kay ang dughan ko dili magdumili
 
Nganong hikawanan ang atong dughan
Sa pag pa-ambit sa gugma ning kalibutan
Dili ba angay ampingan sa pag-amoma
Aron mulambo ang romansa sa gugma
 
Dili ba kining gugma gipanday sa kamot sa langit
Nga gikulit ning atong dughan aron ipaambit
Dili kini pasagdan ang nagdila-ab nga pagbati
Nga mapalong lamang sa dayon nga walay ibugti
 
Sugnuran kini og respeto, pagsalig ug pagsabot
Aron ang tanan malipay ug walay maglagot
Atong ubanan sa hugot nga pag-ampo
Aron didto sa tiilan sa langit mosangko
 
Ihikling ang mga tunok sa kasilag, pagdumot ug pagsuway
Aron walay makaaway ug magamahay
Kay dinhi ning kalibutan atong itisok ang binhi sa gugma
Aron kini motorok ug magahari sa atong dughan nga walay mansa