Ang Giya sa akong Tumong

Genamos_US's picture

Ang Giya sa akong Tumong
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Nagkapakapa ang akong hunahuna
Nga napuno sa mga kasayuran
Gihinay-hinayan ang pagkurikuri sa akong pangisip
Aron bugnawon ang hunahuna sa mga distraksyon
Kay pamasin adunay sampotanan sa akong emosyon

Kadtong nag-alindasay nga hunahuna
Nga walay insaktong hanig sa mga katuyo-an
Maglisod pag-irog sa iyang padulngan
Kay gisungog sa kapalaran

Kung malisod man kini wad-on
Ang salimbong sa hunahuna
Bunga sa paghuyatid sa pagduha-duha,
O kaha ang huy-ab sa kabalaka
Nga inubanan sa anino sa kahadlok
Kining tanan usa lamang ka mga hagit
Sa nag-inusarang kinabuhi

Kung matipon nato ang mga distraksyon
Aron ilubong sa dayon
Dali ra tugkaron ang tinood nga tumong
Sa gitinguha ko kini ipadayon
Aron ibalon ang singot sa paglimbasog og kalig-on
Nga kansang tumong dali ra kab-oton

Ang kusog sa kaalam naggikan man sa atong hunahuna
Aron agawon ang idlas nga tuyo
Walay pagpanagana og pag-atras sa naghulat nga hagit
O mga ipasumangil sa nagbagbag nga mga pagsulay

Kung kining tanan atong mabuhat
Ang kalampusan nga nagmaya naghulat
Sa gitangkil kung giya sa akong mga tumong
Nga ang kalibutan nagtuyok nga mabulokon
Sa pagpadayon nga wala mag-urong