Alang Kanimo

Genamos_US's picture

Alang Kanimo
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Ang gibati ko kanimo
Tinood kini sa akong pagto-o
Sa wala ka pa niabot sa akong kinabuhi
Ang panagway niini murag piti-piti
 
Sa imong wala damha pag-abot
Ang mga luha imong gipangbagtok
Kay imong gihulipan ang  kapait
Sa gugma mong walay kahadlok
 
Imong gidan-agan ang kangitngit
Sa kahayag sa imong tim-os nga pagbati
Susama sa akong kasingkasing nga gitugnaw
Gihabulan sa kainit ug kalinaw
 
Daw imong gipangpapas ang akong kagahapon
Kay sa tam-is mong gugma ako naulipon
Imong gitudluan pag-usab
Nga kanhi dughan ko gidunggab
 
Sa kapakyasan kini nisarasay
Ug ni banda ngadto sa kalipay
Ang mga saad ug panumpa
Nanghinaot kanimo nga dili madagma