Akong Pinili

Genamos_US's picture

Akong Pinili
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Idayong ko ang imong kasingkasing dinhi kanako
Aron itangkil ko kanunay dinhi sa akong dughan
Dili ko buot ikaw mawala sa akong panan-aw
kay ako nahadlok nga ikaw mahanaw

Ikaw ang akong kapalaran mga akong gidamgo sa kanunay
Ikaw ang akong kalibutan ning layaw kung hunahuna
Sud-unga kanang buwan sa kagabhion nga nigilaw sa kangitngit
Mao sab ang adlaw sa kabuntagon nga nagdala sa kahayag ug kadasig
Nga kanimo naglaum ang gugma tang walay kinutuban

Mao kini ang tinuguan nga sa uban wala sila nasayod
Kay ang pagtugkad ning biyuos sa akong pagbati
Inanay sa pagbuklad aron mahimo kining gugma nga walay paglubad
Ikaw ang akong langit ning akong kinabuhi
Nga gatubo ning akong dughan

Kay kining akong kalag nagalaum kanimo sa kanunay
Nga dili mo kini hikawan ang gugma tang gi-ampingan
Bisan pa kini itukmod sa ngilit sa pagsulay
Ikaw gihapon ang akong pinili