Adlaw-adlaw nga Kalan-on

Malungtaron gayud kong ang imong una nga kan-on sa matag-adlaw mao ang Pulong sa Dios. ;)
"Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, Nga nagadala sa iyang bunga
sa iyang panahon, Kansang dahon usab dili malaya, Ug bisan unsa nga ginabuhat niya
magamauswagon."  (Salmo 1:3, Ang Biblia)