Dondie Labajo's blog

Dondie Labajo's picture

HANGIN

Nanamin ako sa hangin
namasin nga sa ako-a kini mo pansin
aron magkighinabi sa huyop sa akong kinabuhi
kon nganong grabi ang kagul-anang nasinati...

Usa ka makusog nga horus ang nagpakugang kanako
"Ania siya!" nakaingon ako
dayong labunog sa mga dahong daw gibugno
"Giubanan ako kaniya sa akong mga kasubo!"

Namarog ang nanghigda kong mga balahibo
nairog akong kabuot sa nahitabo
sa makadiyot, ako nakalimot sa akong garbo
mipaubos ako, miluhod ug literal nga miukbo...

"Ania ako karon sa imong atubangan, luhaan
wala ako masayod kon hain tika mahikaplagan
sanglit kay maabot-mahanaw kaman sa usa ka huyopan
apan dungga intawn ang aligut-got niining dughan..."

Dondie Labajo's picture

KORAL

"Dok dok dok!" hagtok sa martilyo nga giparok-parok
nga nagpabuka's akong mga pilok sa pagkahinanok
ako migawas aron sa pagsaksi sa kasikas
ug tuod, ako nakaatras sa akong nakit-ang taas...

KORAL?
nakaingon ako nga kini bugal-bugal
kay nganong himoan man mi'g tangkal?
nga dili man mi mga piso o mga butakal?

Sa hilabihang kasubo
akong dughan nag kubo-kubo
dili makadawat sa mga panghitabo
kinahanglan pa ba'ng mangoral aron magpagarbo?

Intawn, imbis ali, agianan unta ang padak-an
imbis paril, taytayan unta ang magdaghan
imbis mga kabtangan, mga tawo unta ang palabihan
kay walay kapuslanan ang kalibutang nagkahilayo ang mga katawhan!

--Donz 03/31/18

Dondie Labajo's picture

"MagkaBARKADA"

Sama sa naandan
adlaw napud nga mag-inusarang maglakaw sa kadalanan
kaila ang tanang tawong masugatan
apan walay matawag nga mga "higalang maduolan"

Apan sa pag-abot ko sa skuylahan
nausab ang akong nahimutangan
ang saunang nag-inusara
karon nakakita'g mga barkada

Sa kalit nga panghitabo
ang atong mga utok nagkatagbo
"Gimik ta na?" hagit pa sa usa 
"Sukol ko!" tubag nako sa way paduha-duha

Sa atong panag-uban, nasabtan ko ang inyong mga kinaiya
nabati ko na ang tagsa-tagsa ninyong mga tinagong estorya--
sa pagskuyla, sa mga problema ug sa pamilya
nga nabulgar tungod sa pagpatumba sa botilya

Ang kabayo atong giuban sa atong tapok
imbis atong sakyan-sakyan, atong giyarok
imbis sa kuwadra, sa baso atong gidasok
dayon gisugdan ang orasyon sa pagpatuyok-tuyok

Dondie Labajo's picture

KALINAW

Sa pagtakob sa tabon-tabon's akong mga mata
hikaplagan ko ang makita sa buta--
Paglaom nga bisan gihikawan sa panan-aw
tua ang kangit-ngit tupad sa kahayag... ang Kalinaw...

Kalinaw
talagsaon rang motumaw
kay ang kinabuhi puno sa karaw
ni sa pagtulog nagatukaw

Kalinaw
nagtago dapit sa mga awaaw
hilayo sa kakuyaw
haduol sa kamingaw

Kalinaw
usa ka kanta gikan sa ibabaw
kung ikaw maminaw
ang nagpuyo sa lawas makasayaw

Kalinaw
pag-abot sa kabalaka ikaw nahanaw...
dayong abli sa tabon-tabon's akong mga mata
nangandoy nga mayta ako buta...

-Donz 03/15/16
"Kalinaw"

Dondie Labajo's picture

Buwan sa P A N A G H I G U G M A A Y

Kinalasang adlaw sa kinaunhang buwan
Enero traynta'y uno, naghigugmaay ang Adlaw og ang Bulan
Ug katong gabhiuna napuno sa paglabingay
dungan sa pagpakli sa kalendaryo--Buwan sa Panaghigugmaay

Unang adlaw sa ikaduhang buwan
Pebrero uno, nahugyaw ang mga katawhan
mapa naay uyab o single
nag-iya-iya'g status sa ilang wall

"Walay Poreber" maoy singgit sa mga bitter
kay wala pa nila nakit-an ilang mga partner
"Pero naay together" tubag sa mga lover
nga para nila ang "gugma makes life better!"

Aguy! Valentines Day na!
Mabuak na ang alkansiya!
para ipampalit og buwak inubanan sa letra
dayong kas-kas sa gitara para mang harana

Ug kanang gabhiuna
mag wisik-wisik ang gugma
mag uyog-uyog ang kalibutan
kay si "The One" man maoy kauban!

--Donz 02/02/18

Dondie Labajo's picture

Ang P A N A G T A G B O (Lunar Eclipse)

Sa akong paghangad
adunay pangitaon ang mibungad
talagsaon panghitabo sa langit, mi ladlad!
ug usa ka istorya sa gugma akong nahubad

Hayag ug malinawon ang kagabhion
gidasig sa masidlakong mga bitoon
apan nagsakit ang Bulan
kay kini nag-inusara man

Apan nawala iyang pagmaoy
kay karon matuman ang iyang pangandoy
nga adunay mo uban kaniya sa kalaay--
magtinandayay, mag-akbayay ug maghigugmaay

Ug mao kana si Adlaw--ang Hari sa Kabuntagon
sukwahi ni Bulan-- ang Rayna sa Kagabhion
Apan gihatagan silag higayon karon
nga maglabing sa makadiyot nga panahon

Sa unang halok ni Adlaw 
nabati sa kagabhion ang kabugnaw
Sa ikaduha, ang pagkababaye ni Bulan nanggimaw
Sa ikatulo, hilabiyang kalipay ang mitumaw

Dondie Labajo's picture

TUBIG-INIT!

Sa sulod niining akong pagkatawo
adunay istoryang maikataho
og gamiton nako ang duha ka elemento
nga nagsangka-- si Tubig og si Kalayo

Si Tubig nga nag-agay-ay, nagpasayaw sa mga bato
hinay-hinayng gipahumok ang konkretong semento
ang nagpabuhagay sa akong dugo
og ang nagwas-was sa akong mga kasubo

Ug kini si Kalayo nagtago ra sa sulod sa posporo
apan kon kini mo kidhat, ikaw mo ulbo!
gamit iyang kainit, ikaw mamahimong abo!
apan kaniya, ang kinabuhi, gisimbolo

Ug sa talagsaong panagtagbo ni Tubig og Kalayo
ang Kalayo nahanaw ngadto sa mga aso
apan gikuyog niini ang kabugnaw sa tubig sa baso
ug ang nahibilin? Tubig-Init nga makapaso!

--Donz 01/27/18

Dondie Labajo's picture

Palahubog nga Amahan

Nakig-istorya kanako ang kadalanan
gamit ang mga bundak sa linakwan
nga adunay padulong nga kadautan
ug sa wa pay segundo, nilagobo na ang purtahan

Walay linog, apan ga uyog-uyog ang iyang kalibutan
kay gihilabtan man ang nagpuyong kabayo-- aw nasikaran!
Sa pagkalipong, daghan na kaayo'g nga pamulong daw naay giyamyaman
mao kana ang istorya matag gabi-e sa akong palahubog nga amahan

Ang iyang tingog makapabangon sa kasilinganan
sa grabing pagkadasig, daw nagselebrar og kapiyestahan
apan ang gusto ra diay kay siya bukharan sa hegdaanan
ug sa iyang pagkahinanok, makatulog na gyud ang tanan!

Hahay, pagkalisod niining akong nahimutangan
sagol-sagol akong balatian
pagsabot kay lagi amahan
kalagot nganong taga adlaw man?

--Donz 01/27/18

Dondie Labajo's picture

GIHIGUGMA TIKA

Gihigugma tika
Apan ako nagduha-duha
nga basin ako e itsa-pwera
daw tagbayntesingko sa hantak, e antog ra!

Apan tinud-anay ning gibati ko para sa imuha
walay sukod, walay rason ug walay kapareha
kay sa pagbutok-butok ning dughana
ikaw man ang sulod sa'kong huna-huna

Hinaot inday sa akong mga mata
hikaplagan mo ang kaanyag nga talagsaon ra makita
kay sa pagkatinuod, ang katahom wala niining lawasa
kon dili, sa akong gugma nga walay sama.

Maong sa atong sunod nga pakigkita
hinaot malitok ko na ang mga pulong sa gugma
nga habay nang gibaid-baid daw espada
siyaro og sa akong pagduslak, kini maibot pa!

--Donz 01/27/18 

 

Dondie Labajo's picture

MGA BATAN-ON KARON

Walay sama, kinabuhi’s mga batan-on karon
tanang kaboang gipupo murag utanon
tanang kiat di na malista’s dahon
apan makatagbawng kalipay, daw kamunggay, haros gihapon!

Sauna, ang kabayo sakyan pa nila
apan karon imnon na
daw sabaw sa tinuwang gisulod’s botilya–
linat-ang kabayo, hala higop taman’s ginhawa

Sa tinuoray, kung ang tawo uhawon
tubig ang unang pangitaon
pero lahi na sa mga batan-on karon
imbis ‘tubig, tubig’, ‘baso, baso’ na hinuon!

Ato nalang unta silang sabton
kay ang oras lumalabay, edad magpadayon
unya moabot ra ang tukmang panahon
nga silang manginabuhing malinawon… puhon!

-Donz 10/07/17

Syndicate content