Blogs

JGZ'S 'Mga Balak"

TUGAW-KUTAW

 

Nagduhiraw ang galamhan

Naglatagaw ang alimpatakan

Nasa-ag daw gi-alimungawan

Libud-suroy, way kapaingnan.

 

Mga damgo nag kalandrakas

Nagbili'g hilom nga kasikas

Mga tunob mihulma, milakra

Pultahan mi-abli, mikang-a.

 

Asa paingon kini'ng dalan?

Nag pangapkap ang salabotan

Giganuy's kapunaw-punawan

Nagsalimuang nga kalibutan.

 

Gisuhid ang kadagatan

Gitadlas ang kabaybayonan

Gihadla sa dagkong balud 

Gipamunit ang mga gapnud.

 

Gibaktas ang hagip-ut nga dalan

Gisuong ang nagkatag nga kakahoyan

Sa nag ka-opaw nga kalasangan

Salamin sa kasamtangang katilingban.

 

 

 

 

 

Edmund Gettier's Justified True Belief Paper Translated into Bisaya

         Ang Pagtuo nga Makatarunganon ug Tinuod Kahibalo-an ba?

        Daghang mga pagsulay ang nahimo sa bag-ohay nga miaging mga tuig aron mabungat ang kinahanglanon ug paigong saliganan alang sa pagkahibalo sa isa ka tawo sa mga hinatagang proposisyon. Ang mga pagsulay kasagaran ipagpakaingon nga mabutyag isip katumbas sa mosunod:

(a) Si S kahibalo nga P           

Kung gayod,               

(i) Ang P tinuod,

(ii) S nagatuo sa P, ug

(iii) S dunay pangatarongan sa pagtuo sa P.

 

Pananglitan, si Chisholm nagpatigbabaw nga ang mosumpay sunod mohatag og kinahanglanon ug paigong kondisyon alang sa kahibalo-an:

Windel Z. Cabando's picture

Balak

"Pagta-ob sa Dagat"

Tagamtama dagat sa iyang kaparat
kay samtang kini taob pa,
Dimdima dagat sa iyang pagtayhop
samtang kini halapad pa...

Muabot n’ya sa way pagdili ang takna
iyang pagsibog sa hingpit;
sa kaparat sa lapyahan ang pagbiya,
Pangagho’s imong katab-ang!

"Kaigang"

Paghukas sa walay lipud-lipud
ang adlaw mosalindot sa kabuntagon
ug maghaling sa kayutaan
magpadilaab paghilak sa lingganay
ug paglagbas sa iyang kaisog
gabon motakboy sa iyang pagbiya
hikling sa kuray luyo sa among bungtod
alindanga ug kaigang sa imong pagpanaw
kup-i ang dughang walay kinabuhi
sa landong pagahandumon ang iyang kainit
hadurawon ang kaigang sa gugma...

"Pamugas-pugas"

Paglibud sa mga binhi sa kabatan-on
wala tagda sa pagpasagad
sa mga sagbot niadtung bakilid
ang tunok milipang sa paglulinghayaw

Sa mga saringanan ako wa motamod
kinabuhi daw ki’ng pagpamugas-pugas
sa galamhan ako nagpaaginod
pagpangandam wa ko hingkat-oni

Dondie Labajo's picture

ANG MABUNDAKONG KAPIYESTAHAN

Gisugat ang kapiyestahan 
sa pagbundak sa uwan
daghan unta og giplanohan
nagkiat na unta sa dalan
mga agik-ik na unta ang madunggan
bahalag sinsilyo ra ang gisuksok's kiliran
apan unsaon taman?
Aw padayon gihapon sa selebrasyon!
Mabundakong kapiyestahan mga talisaynon!

-Donz 10/15/17

#VivaSantaTeresa 

Dondie Labajo's picture

TUNGOD'S GUBOT

Ang mga langawng' puwag lubot
nahipos tungod's gubot
nikaratil kay adunay hisgot-hisgot
nga adunay pistulang gihulbot.
Nanagan bisan og walay labot
mga dagway dili na ma sabot
daw nagngiyaw nga lubot 
sa kakuyaw nangupot sa pagkahuot
dala pa gyud kumot daw naay kalagot...

--Donz 10/15/16

#LastNight 

Ang Misteryo sa Kinabuhi sa Tawo

Nakapangutana ka na ba sa imong kaugalingon nganong nabuhi ka ning kalibutana? Unsa may tuyo sa kinabuhi tawo? Bisan unsa ka pang pagkatawhana o bisan unsa pay imong propesyon, mouyon gyod ka, sama sa kadaghanan, ning pila ka butang:

Dili makatagbaw sa tawo ang salapi.

Dili makatagbaw sa tawo ang edukasyon.

Dili makatagbaw sa tawo ang kalipayan.

Dili sab makatagbaw sa tawo ang kalamposan.

NGANO MAN?

Kay wala ka pa man makaila sa:

PLANO SA DIOS

Busa sayri ug sutaa unsa ang plano sa Dios.

Dondie Labajo's picture

"MISTERYO SA KINABUHI"

Gisabak ug giutong kas imong inahan
KALIPAY maoy misteryo sa imong adlawng natawhan
Bulahan ka sa mga taw'ng tanan
kay ikaw nagdakong himsog ug buotan

Apan mga problema nag-alirong sa imong dalan,
KASAKIT maoy misteryo sa imong pagbangutan
daw gigaid ug gihampak ka's tibuok kalibutan
kay ikaw nahisalaag ug walay nay paingnanan

Apan may milagro ug mihangad kas kalangitan
KAHAYAG maoy misteryo sa imong pagpakigbisog sa kadautan
maayo nalang kay sa pagmata aduna pay na sigpatan
kay ikaw nagmasaligon bisan atoa sa maangit-ngit nga kalibunan

Ug sa imong katiguwangon
HIMAYA maoy misteryo sa imong kamatayon
Bulahan ka sa mga patay'ng tanan,
kay ikaw nahanaw sa kalinaw kauban ang mga anghel's kalangitan.

-Donz 09/07/17

Behringer's picture

"Gugma na ba kini?"

Unsa na kining akong na sinati karun?

mo kusug man ug pitik ning dughan kon ikaw lantawon

kinsa bay dili madani sa imong tumang katahum

Dili gayud ako makahinanok kay ikaw man ang pirming huna-hunaon

Wala ko kahibaw nganong akong dagway pirmi nag ngisi

Natakdan na ba kaha kung Jollibee?

o tungud ba kaha kini sa akong gibati?

nga karun lang nahibalik tungod sa kasakit nga mi agi.

Matag oras ikaw akong pirmi dumdumon

matag pitik sa segundos ikaw lamang ang handumon

Udtong tutok na wala pa gayud akoy kaon

tungod nimo nataligam-an nako ang akong balon

Sa matag pahiyum sa imong mga mata

ang akong kasing kasing nagkatibulaag na

Ug sa dihang ang imong matam-is nga mga pulong gikan sa imong baba

Daw mura akog nakakulokabildo sa usa ka Anghel diri sa Yuta

Wala untay katapusan niining gugma na akong nahiaguman

Ang Kinaiyahan, Atong Ampingan

Ang Kinaiyahan, Atong Ampingan

 

Ang huyuhoy sa linaw ug mabugnaw’ng hangin,

Naghupay sa kaguol na akong gihambin,

Daw hapuhap nga migakos ning akong abaga,

Makawagtang sa mga suliran ug tanang kabalaka

 

Kaanindut sa huni ug tingog sa mga balud,

Samtang ang hinay na hangin, sa baybayon gihatud,

Ug ang pagsaw’p sa adlaw, ang kagabhion nihaluk,

Mga bitoon ako ng malantaw, mga mata mitutok

 

Ang dagayday sa tubig sa mga kasapa-an,

Naghatag ug kinabuhi sa tanan niyang maagi-an,

Padayon nga maghatag gikan sa tinubdan,

Aron magpabilin ang kinabuhi sa mga hayup ug tanaman

 

Ang atong mga kabukiran ug mga kalasangan,

Ung ang mga bulak nga miturok sa daplin sa dalan,

Na karon gihabulan sa tam-is nga alisngaw sa tun-og,

editing work of Cebuano-German dictionary

I am a retired German lawyer residing in Tabogon, Northern Cebu since 2005. Over the years  I have compiled a a Cebuano- German dictionary based on the available  English- Cebuano dictionaries of  Ben Garcia, John Wolff, Rudolfo Cabonce , Binisaya.com and that of the Akademiyang Bisaya.My manuscript has 850 pages and includes also Cebuano names for plants, trees, fish and birds.

For pedagogic reasens most words listed therein are accompanied by short sample sentences in Cebuano and German. As far as possible, I have incorporated quotations from the excellent Cebuano-English Diglot Bible. In the absence of suitable biblical  sample sentences, however, I have construed myself  simple and short sample sentenes in Cebuano and German.Especially those Cebuano sample sentences by me need to be checked and corrected thoroughly. Hence, I am looking for a knowlegable and interested bisayista with sufficient spare time to edit the Cebuano part of my manuscript on a continuous basis. Computer literacy is essential. Command of the German language is not required. In cases of doubt, the editor may contact me for clarification or use 'Google Translate' to obtain a fairly good English translation of a German word or sentence.

My dictionary project is  is purely private and personal triggerd only by my linguistic interest in the Cebuano language. Yet, I am prepared within my financial means as a retiree to compensate the editor or editors for the effort and time spent  by paying sixty Peso per edited page. 

I am looking forward to your post

Joerg

 

Syndicate content