Blogs

Tafutokuta's picture

Sweldo

Oh papel nga may tawo, napuno ka sa balaan nga numero

Ginapaabot ka namo sa petsa Kinse ug Trayta y uno

Ikaw lamang ang bugtong sulbad aron ma patiran sa pula'ng kabayo

 

Oh papel nga may tawo, maga gool gayod kami

Labi na kung mahimo kanang puthaw nga may ulo sa among bayani

Sa among mga bulsa naga bagting, igo na lang ika baylo ug mani

 

Ang plano namo nga paabton ka ug byernes

Nganong kalit ka lang nahanaw pag martes?

Wala lang ba mi malipat?

 

Oh papel, maayo paka permanente nga may tawo

Apan kaming mga tawo, panalagsa ra nga mga kupot kanimo

(Pwera lang sa mga tihik ug kusog mag tipid)  oh!

Tafutokuta's picture

Pamakak Lang

Ania siya, kanunay mo nga gina simba

Gi simba ug ge tagaan ug mga gasa para lamang dili mo biya

Pero sa wala nimo na pangandaman, kasing-kasing niya mabugnaw pa sa gabii

Igo ka lang gi pahimuslan, apan imo ra nga gipaundayunan imong gibati

"Pamakak lang", mga pulong nga imong ge buhian para lang siya mag pa bilin

Ug uban nii, imo sab nga ge hulab imong kaugalingon

Sa palso nga paglaum nga pohon mo subang ra ang adlaw - ug siya magasimba na kanimo.

Kini usa ra sab sa mga sakripisyo sa paghigugma

Tafutokuta's picture

Tubig

Kanina ni mata ko sayo sa buntag. Sama sa kadaghanan, nabatasan ko na ang pag-naog paingon sa banyo ug mo pagawas sa angay nga "ipagawas".

Ni agas ang tubig, apan sa wala dayon ko maka too. Ning hunong kini!

"Diyos ko, patiwasa una intawn ako sa akong tulumanon!". Ingon ko sa akong kaugalingon. Dili ko nalang isulte kung gi-unsa nako pag dumala ang akoang kahimtang.

Ni sulod ko pag balik sa akoang kwarto. Ug naka pang hinuktok ko sa bungbong.

"Unsaon naman lang intawon kon mag pirmi ni? Dili kani mahimo. Ang tubig nga wala nato hatagi ug dakong bili, ania wala na mag pa ramdam".

BANGON

Sa matag higayun ikaw mahisukamod

Bangon , sa hinayhinay pamapha

Tangtanga ang mitapot  nga lapuk sa panit

Kun nasamaran pangitaa ang hunad sa samad

Ayaw himuang hinungdan nga ikaw nasakitan

Ipamatuod ang kaisog Bisan kapila pa matumba

 Sa higayun nga ikaw nadagma

Ayaw inudnud ang kaugalingun Hinunua barug nga mapaubsanun

Dili man tuod lalim ang nahiaguman Himoooa kining imong sumbanan

Kay sa imong pagbangon  Gipakita mo ang imong pagpanlimbasog

Gikan sa imong pagbarug tuyhad ug ayaw ipaila nga ikaw gikan sa imong pagkasukamud

Dondie Labajo's picture

LAMI APAN SAKIT…

Nasugdan ang pagbati tungod sa usa ka pahiyom
nitul-id ang lumoy nga . . . paglaum
nidako ang gamay nga . . . pagsalig
ug wa kaagwanta gipagawas ang . . . kakilig

Gihapyod mo ang nangisog kong . . . kasing-kasing
imong gi am-aman aron pagduha-duha mo kaging
imong gi kumot-kumot daw linusak nga saging
ug imong gi hilot-hilot daw napiang

Ug sa dihang nagkasulod kos imong mahuot nga . . . dughan
ang kalami sa gibati dili mapugngan
makashagit ako sa . . . kalipay
bahalag usahay maka utong ug makaingo’g ‘agay!’

Apan sa kataposan nipilit ang kasakit
nagdali-dali kang nag-ilis ug gibiyaan mo ako sa kangitngit
imong gipasagdang nagtulo-tulo ang . . . akong mga luha
wa man lang nimo trapuhi o sawra…

–Donz 01/27/17

 

Dondie Labajo's picture

GUGMA SA KAUGALINGON <3

Hangtod kanus-a pa ang pag-antos alang sa gugma?
Kasing-kasing bun-og na niining grasya nga daw sumpa
itom na ang buhagay sa dugo, di najud maporma
apan nilahutay gihapon alang sa hinigugma

Apan tawo raman, kapasidad sa pag-antos dunay utlanan
Dili pareha sa ‘robot’ nga dili masakitan
pero nganong pirmente mang duwa-duwaan?
mao naba ni ang mapait nga kapalaran?

‘AGAY!’ mao ra gayuy malitok
ang sogsog sa dughan mo ngutngot tagalihok
kanus-a pa ni maibot ang tayaon nga tunok?
lapos sa tsinelas, astang kasing-kasing natusok!

Hayan, gidala nas mga balod ang mga pag-antos
kaugalingon gilumos sa makaluyang gakos
mga luha gipanghilam-os ra daw sabaw sa nokos
Gugma ra gihapon, apan sa kaugalingon, ang nitapos…

Dondie Labajo's picture

APAN KUNG MAO MAN…

Akong kahimtang murag baraha
siyay maoy ‘alas’ para sa imuha
ikaw maoy ‘piyat’ para sa iyaha
ug ako joker ra intawn sa kalasan nagnga-nga

Mura-mura pud ug Mahjong
siya maoy ‘pong’
ikaw maoy ‘kang’
ako intawn buwak rang ihayang!

Pareha pud sa duwa nga ‘chess’
siya imong ‘King, His Highness’
ikaw pud ang iyang ‘Queen’, iyang kapares
ako intawn na queenless, aw hopeless!

APAN KUNG MAO MAN…
Joker gihapon ang pinakagamhanan
Buwak gihapon ang pinakanindot sa tanan
Ug ang pagdaog, bisag queenless, dili gayod kabayran!

Dondie Labajo's picture

PAGDANGHAG PA!

Libog jud diay ang masamdam
usahay gilok kung matapsingan
usahay sakit kung makalitan
usahay nindot labi nag tinuyuan

Usahay pud magkadugo
kung grabi gayod pagkaduso
sa lansang nga sukod ‘dos’
labi nag tayaon, makatitanos!

Usahay pud magnana
kung ang kagaw mokatap na
di na gayud na matambalan
daw HIV/Aids, hangtod sa kahangturan

Unsa man kini nga samara?
Samad sa lawas o samads kaluluwa?
Pareha ra storyaha
Pagdanghag pa!

–Donz 02/20/17

Dondie Labajo's picture

NAHIGUGMA SA UWAN <3

-

Sa among bintana, ako masulob-ong naglantaw
sa mga daw balas nga alindahaw
nga mao ra gayu'y nagadasig niining balay'ng awaaw
Kay akong hinigugma dili man mo duaw.

-

Inday maypang taligsik
kay dinhi kanako kini mo pisik
di pareha's imong kasing-kasing nga di gayud mo pitik
nga daw giihaw na nga itik.

-

Nahurot nalang ang tulo sa uwan
pero imong mga mata wala pa gayud matutukan
imong mga kamot wala pa gayud makumutan
ug ang matubigon mong ngabil wala pa gayud matilawan.

-

Kay lagi mingaw, wa nako kaagwanta
Nigawas ko's payag ug ako nabasa
Nabati ko, dili ra ang katugnaw, apil pud ang kagawasan
ug kalit lang nibundak, ug ako nahigugma sa uwan...

Dondie Labajo's picture

❝Bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi...❞

________________________________________
Ilisi na ang daang kalendaryo
Sinina-i na ug bag-o
puroli sa buwan sa Enero
ug panamin sa numero nga uno
_________________________________________
Unsa man ang gisaulog sa kana nga numero?
Kana ba mao ang pasko sa pagkatawo?
Dili, mao kana ang panahon sa pagbag-o
sa tuig ug sa mga kinaiyang di makaon ug iro
_________________________________________
"New year's resolution" maoy tawag
pero bisag unsaon sige japog pabuyag
Undangi nanang daotan
ug sa atong kaugalingon sugdan
_________________________________________
Sa pagsugod sa bag-ong tuig
dapat naa pud tay humanon
isig katawo'g kaugalingon atong pasayloon
aron hagok ang tulog sa banig
_________________________________________
Ipagawas ang tambol ug ang kaldero
Inig takna alas 12 kita magpalagobo

Syndicate content