litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Standard Cebuano

5. STANDARD CEBUANO
Out of all the dialects of Cebuano, with three given a description here, what can be considered as the standard for the language?
 
litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Similarities and differences

 4. SIMILARITIES AND DIFFERENCES

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Phonology

 3. PHONOLOGY

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Cebuano, Bisaya, Binisaya

2. CEBUANO, BISAYA, BINISAYA

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Bohol, Cebu and Davao

 

The Dialectology of Cebuano: Bohol, Cebu and Davao

 

ABI SA AKONG MAMA

 

Budots Budots

Mao ni ang tugtog nga Budots.  Tugtog ug sayaw nga gikan sa Davao.

Kamo na lay pangita sa sayaw sa youtube.

litogo's picture

Uwan Init Pista sa Langit

Salida sa nagsikit nga langit ug impyerno.

Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

kap-atan ug tulo ka milyon ug upat ka gatos ug katloan ug duha ka libo ug unom ka gatos ug kasiyaman ug tulo

The Word BISAYA Confusion Answered

Sources: University of the Philippines Library Diliman, Quezon City, Philippines http://www.up.edu.ph/

http://www.hawaii.edu/cps/visayans.html http://en.wikipedia.org/wiki/Visayan_languages

Syndicate content