edmac's picture

Sulat- Unang Yugto

Sulat (-eden mamac)

Kaniadtong nag-eskwela pa ako sa hayskul, gisangunan ako makausa sa paglimpiyo sa palibot sa dagkong punuan sa mangga sa eskwelahan. Ug sa wala nako damha, adunay usa ka talagsaong panghitabo nga naka pausab sa akong panglantaw ug pangisip isip tawo.

Ang Ulitawo

Nag sugod ning storya sa usa ka ulitawo kadtong nag skwela pa siya sa high school

kay kani nga stage mao man ni ang ting ibug-ibog ug babae.

 

Sa pag skwela niya ug second year high school naka bati na siya ug gugma ngadto

sa usa ka babae nga kinsa mao ang pinaka utokan sa ilang klase.Samtang nag kuyog

silang manag higala nga si Juan ug Pedro nga nag ambit sila sa ilang tagsa-tagsa nga secreto kabahin sa ilang mga

na-ibogan nga babae ug wala toyo-a nga pareha sila ug na-ibogan, pero wala nila baliha

kay aron dili ma guba ilang pag ka amigo ilang gisabot nga ang maka una lang sa pag panguyab.

Sa pag labay sa usa ka semana si Juan nag himo ug sulat ngadto sa usa ka babae pero hadlok siya mo

muhatag kay malditahon man ang babae ang iyang gibuhat iya nalang gisulod ang sulat sa bag sa babae

samtang walay nakakita.Pag ka ugma ni ana si juan sigehan nalang ug esnab sa babae labi na kung mo tan-aw

Si Unat

 

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Summary and conclusion

7. SUMMARY AND CONCLUSION
litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: The current language situation

6.THE CURRENT LANGUAGE SITUATION
litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Standard Cebuano

5. STANDARD CEBUANO
Out of all the dialects of Cebuano, with three given a description here, what can be considered as the standard for the language?
 
litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Similarities and differences

 4. SIMILARITIES AND DIFFERENCES

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Phonology

 3. PHONOLOGY

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Cebuano, Bisaya, Binisaya

2. CEBUANO, BISAYA, BINISAYA

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Bohol, Cebu and Davao

 

The Dialectology of Cebuano: Bohol, Cebu and Davao

 

Syndicate content