Ang Pulong Ludabi

fmontajes's picture

Gikan sa gamay pa ako kanunay na akong makadungog niining pulong ludabi

Ug ako kining ipaambit sa mga tig sunod niining maong balayan aron usab atong makita kung wala na ba nato hikalimti

ang atong namata-an ug kahayag nga pinulungan nga kansang mga kabatan-unan atong makita nga bisan sa yanong pinulungang

bisaya dili na maasabot tungod sa impluwensya sa mga pinulungang banyaga. Kung mahimo dinhi niining maong pagpulong pulong sa

balayan atong isugid ang atong mga namatikdan sa atong palibot ug atong tukion ang pulong ludabi kon unsay lintonganay niini sa atong kaugalingo

ilabi na gayod sa mga kabatan-on nga nagdakong bisaya.

batan-on

palang_hernan

Alang sa kasayoran sa tanan may usa ka batan-on dinhi nga gihigugma pag-ayo ang pinulongang bisaya, dili lamang ang binisaya sa sugbo kondi apil na sa ubang bahin sa kabisay-an.

Tinuod gayod nga kasagaran sa mga kabatan-onan sama nako dili na maantigong mosabot ni molitok pag-ayo sa niining atong pinulongan.

Gikaguol ko usab kini apan hinaot unta aduna kitay mahimo aron dili magpadayon kini kay makadaot kini sa atong kultura inig abot sa panahon. 

Angayan gyod unta nga adunay nga kahigayonan ang mga kabatan-onan sa pagkat-on og paghashas sa ilang binisaya, aron kini malunsay ug mabuhi pa sa dayon.