Unsa ang "Suwaga"?

vincevilan's picture

Sa mga kabalo sa pinulungang Sinugbuhanon, unsa kahâ 'ning "suwaga"? Walâ pod 'ko kabalo kung aha dapit ang undak kon stress: "suwága," "suwágà," or "suwagâ."

 

Gikan 'ning pulunga diri:

 

"Gipátid na 'sab ni Danyil ang sinapátusang ti.il ug dídto sya dád.a sa dápit di.in nahímutang ang kamagulángang prinsísa. Gipasidán.an sya: "Mag.amping ka kay gibántayan kining dapíta sa dakô ug bangis nga suwágà. Gipá.inum na 'sab sya sa ilimnon sa suwágà 'aron sya makúsgan."

 

Dághang salámat da.an sa makátubag.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Ka.úban sa Bakunáwa by vincevilan