Ang Lintunganay sa Atong mga Lumad nga mga Katigulangan sa Kabisay-an ug Mindanao

Sa akong mga kaigsuonan nga bisaya, buot nakong agdahon ang tanan nga mopaambit sa inyong mga nasayran nga saysay gikan sa inyong mga katigulangan mahitungod sa panghitabo ug kultura kaniadto nga buot papason sa paglabay sa panahon. Palihog atong tabangan ug pukaw ang atong mga nahinanok ng kagahapon. Salamat!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Mga Sugilanon sa Negros by vincevilan