Ayo! Naa kuy pangutana.

Akua nga pangutana kabahin sa unsay paghubad sa "satellite" (salingkapaw o naa na)? Akua nga nakit-an kanunay ra "sitlayit" o "satelayt" nga dayag kaayu nga gikan na sa Ininglis. Basin naa tay pulung sa "satellite" tungud kay naa man pud tay pulung susama sa "bulalakaw" (Ing: meteor), "bituun" (Ing: star), "lawangitan" (Ing: planet; hevenly body), ug "kapunawan" (Ing: galaxy). Maayu unta nga naay nakahibaw diri hahaha.

Salamat!

Nindut ang imuha nga ginatanyag!

Ganahan ku sa tulu ka manga hinimu nga pulung pinaagi sa pagdugang og langgikit sa manga aduna nga pulung:
aninúyuk, alinúyuk, kun alilíbut.

Apan makapangutana lang ta: unsay gipasabut sa unanggikit nga "ani-" ug "ali-" ug unsa mauy ilaha nga buhatun sa pulung nga lihukan nila? Nakabantay ku nga mura siya og, kung sa Ininglis pa, "like a-". Tukma ba ku?

Ay basta! hahaha. Kung papiliun ku, mura og labi nga nindut paminawun ug dali litukun ang "aninúyuk". Usa pud, mura siya og "daan" paminawun, nga chuy kaayu (sa aku ra sad hahaha).

Salamat sa imuha nga input!