Pulong karong Adlawa - "Tanggiki"

Wangan's picture

Kara.an nga pulong gikan sa Binisayang Cuyonon.

Tanggiki - password, countersign, secret word, sinyas

Kini nga pulong gigamit sa Palawan kun Cuyonon sauna ug nagamit panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Duna pay daghang kinara.an nga Binisaya ang wa pa maatngi ug natala dinhi sa atoang balayan nga binisaya.com.

"Isulti ang tanggiki aron makasud ka."
"Alpha-Charlie ang atong tanggiki.on."
"Asawang galalis sa iyahang Bana: Gailis ka og tanggiki sa imohang Facebook account sa? Dili ko kasod!"