Duna, Ni.a, Na.a

Wangan's picture

Duna[pungway] - matang sa butang nga na.a, apan dili makit.an sa mata.
Pananglitan;

 • "Dunay paglaom."
 • "Duna ka bay mga pangutana bahin ni.ining panalugdo sa atoang pinulongan karon?"
 • "Duna pa baya kay utang nako diri, unya mangutang na sad ka?"
 • "Sunod nga pitlaw sa Dumason na.ay pagbansaybansay sa culinary arts alang sa katong dunay kaikag nga magluto."

Pahinumdom nga dili magamit ug sayop ang pulong nga ni.a kabahin ni.ini.
 

Ni.a[pungwayon] - matang sa butang nga na.a ug makit.an du.ol sa mata. Gamit pud kini sa kinalit kalit nga pag.abot.
Pananglitan;

 • "Ni.a na si Dodong."
 • "Nada nimo ang atoang project sa thesis?" "Oo,ni.a sa akong bag."
 • "Ni.a luto na imong kinaham nga sud.an, Day."

Pahinumdom nga dili magamit ug sayop ang pulong nga duna kabahin ni.ini.
 

Na.a[pungwayon] - matang sa butang nga na.a ug magamit sa magkadaiyang panghitabo. Magamit kini kun puli sa ni.a ug duna sa hitabo nga dili angayang magamit aning duha ka mga pulong.
Pananglitan;

 • "Na.ay sakit ang iro."
 • "Na.a kay papel? Mangayo unta ko."
 • "Na.a baya kunoy promo sa SM sunod pitlaw."

Pahinumdom nga mahimo sad nga magamit ang na.a sa mga pananglitang hugpulong sa duna ug ni.a apan talagsa.on ra ang moingon ni.ini.
Pananglitan;

 • "Duna / Na.ay paglaom."
 • "Ni.a / Na.a na si Dodong."