Duna, Ni.a, Na.a

Wangan's picture

Duna[pungway] - matang sa butang nga na.a, apan dili makit.an sa mata.
Pananglitan;

 • "Dunay paglaom."
 • "Duna ka bay mga pangutana bahin ni.ining panalugdo sa atoang pinulongan karon?"
 • "Duna pa baya kay utang nako diri, unya mangutang na sad ka?"
 • "Sunod nga pitlaw sa Dumason na.ay pagbansaybansay sa culinary arts alang sa katong dunay kaikag nga magluto."

Pagabantayi nga dili magamit ug sayop ang pulong nga ni.a kabahin ni.ini.
 

Ni.a[pungwayon] - matang sa butang nga na.a ug makit.an du.ol sa mata. Gamit pud kini sa kinalit kalit nga pag.abot.
Pananglitan;

 • "Ni.a na si Dodong."
 • "Nada nimo ang atoang project sa thesis?" "Oo, ni.a sa akong bag."
 • "Ni.a luto na imong kinaham nga sud.an, Day."

Pagabantayi nga dili magamit ug sayop ang pulong nga duna kabahin ni.ini.
 

Na.a[pungwayon] - matang sa butang nga na.a ug magamit sa magkadaiyang panghitabo. Magamit pud kini kun puli sa ni.a ug duna sa hitabo nga dili angayang mogamit aning duha ka mga pulong.
Pananglitan;

 • "Na.ay sakit ang iro."
 • "Na.a kay papel? Mangayo unta ko."
 • "Na.a baya kunoy promo sa SM sunod pitlaw."

Pagabantayi nga mahimo sad nga magamit ang na.a sa duna ug ni.a kun walay pihig o neutral ang nisulti.
Pananglitan;

 • "Duna / Na.ay paglaom."
 • "Ni.a / Na.a na si Dodong."
 • "Na.ay tawo (walay luhin) sa imong luyo."