Unsaon nato pagpukaw ang atong nahikatulog nga pinulungan?

mikealax5d's picture

 ...dili naku mapugngang iyagyag ang akong kasingkasing mahitungod aning nagkausab nga panahon nato karun ilabi na sa atong pinulungan..unsaon man nato pagdasig atong katilingban karun na mahimong magpabiling buhi ang atong pinulungan taliwala sa mga kausaban?