tubag sa pangmatematikang dula

litogo's picture

              *
        *  * *  *
           *   *
              *
         *       *
 
Bituon !!!