Programa sa Radyo

Mangayo ko og sugyot gikan kaninyo. Aduna koy ilusad nga programa sa radyo nga maghisgut sa mga nagkadaiyang isyu sa katilingban. Mangayo unta ko og sugyot kung unsay nindot nga title (binisaya) para sa maong programa. Ang title unta molotaw nga nagarepresenta sa bagang duot sa katawhan. Gihandum nako ang inyong tubag. Daghang salamat