Lunsay Binisaya

Mga tanghaga...
1.) Unsa ba gayod ka lunsay o ka putli ang bulok nga puti?
 
2.) Matod pa ni Tatay, "sa imong pagdili, dili na ba gayud ikaw magadumili?"
 
3.) "Unsaon ko ba pagkahibalo sa kalalom sa imung gugma kung dili ko nimo pasudlon?"
 
4.) Nganung tawgon man ug pagmahal ang paghigugma? Unsa ba gayud kamahal ang mahigugma? Sa uban mas mahal pa sa kinabuhi kay usahay pakamantyan man gani.