Dulang Pangmatematika

litogo's picture

Kun naa kay dose ka bato. Unsaon man nimo paglumbay aron
makahimo ka og linya nga tag-upat ang sulod?

Tubag:

   * * * *
   *       *
   *       *
   * * * *

Tugbang pa ni Juan, Napulo lang ka bato ang akong kinahanglan ug lima
pa gyod ka lumbay ang akong mahimo.

Giunsa man ni Juan paghimo ang lumbay?

 Mao ni ang tubag

Usa ni sa mga dulang pangmatematika nga akong nadunggan kaniadto.