could someone help me translate this into english this is our project in rizal subject

1. Ipataas ang agtang mong masayag pilipinhong kabataan kalaumang mayad sa akong yutawhan.

2. Ang pagpahiuyon dili sa kanunay pongli (virtud) maoy sala kon makapasibut sa mga daog daog walay malupigon kon walay ulipon.

3. Ang mga matarung og makitakusnon kinahanglan mag-antos arun ang ilang mga mitna (ideas) hiilhan og masangyaw.

4. Kalayo og asiro alang sa masakitong unod silot sa kahilayan og dugmokon ang galamiton kon makadaot.

5. ang subo ning bundo ( diciembre 30, 1927)