Bisaya Jokes

litogo's picture

Gabi Tay!
Amahan ug anak nagkuyog og pagdaro sa ilang umahan.
 
Anak: Tay gabi Tay!.
Amahan: Saba diha, unsa goy gabi nga mais man ning atong gitanom.
Anak: Ang imoha ba nagbitay!
Oy, buslot diay ang purol ni Manoy.
 
Tikasan
Si Juan ug Jose nag-inom og tuba.
 
Juan: Se, tikasan ka da,  sige lang ka imoha. Ako na poy tagayi.
Jose: O sige, para patas ta. Imoha ning baso.  Akoa ning pitser!
 
 
 
 
 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
These jokes are for by Chelovek (not verified)