Bisaya jokes

Diay mga bisayan jokes para sa atong tanan .... http://macoy-binisaya.blogspot.com
 
Mas bryt:
Bata: Kinsay mas brayt Pa, ang Amerikano o Pilipino?
Amahan: Mas brayt ang Amerikano Dong, kay ang mga bata didto sa Amerika, gagmay pa gani, maayo na kaayo mo-ininglis.

GIDAMGO

Caloy: Doc, unsa man nga kada gabii damgohon man ko nga NBA player kuno ko. Ako ang point guard sa Lakers.
Doctor: Buweno, tagaan tika ug reseta aron dili ka na damgohon.
Caloy: Ayaw lang sa Doc kay championship ron namong gabii.

FLASHLIGHT

Sa usa ka diskortal, nakigsayaw si Kulas ug gwapa. Tungod kay gwapa man kaayo iyang paris, puwerteng gakus ni Kulas.

Daga: Unsa may sulod sa imong bulsa, Dong?
Kulas: Ahhh.. .kanang, flashlight ni Day.
Daga: Nganong init man?
Kulas: Nagsiga man gud!

NGITNGIT

Anak: Nay, pirme lang kong sugsugon sa akong mga classmates nga anak kuno ko sa liking kawayan: Kinsa man ang akong amahan, Nay?
Inahan: Wa gayud ko kahibalo, Dong, kay puwerteng ngitngita adtong gabhiona.

INDAY

MC: Unsa'y kantahon nimo, Miss?
Contestant: Inday.
MC: Inday? Wala may kanta nga "Inday."
Contestant: Naa uy! Katong kang Whitney Houston'g kanta ba nga "INDAAAAY WILL ALWAYS LOVE YOU."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Mamaak by litogo
KUGMO by litogo