Ang Tima-an

fmontajes's picture

Sa atong pagkahimugso dinhi niining kalibutan.

Ang diyos naghimo na kanato ug usa ka dakung tima-an.

Nga iyang gepatik dinhi sa atong dughan

Ug iyang ge silsil sa atong alimpatakan.

 

Ang gugma nato kaniya mao kini ang usa ka ilhanan.

Nga si kristo maoy bugtong hari niining kalibutan.

Ang tanang mga makasasala iya kining gepangga ug gehugasan.

Sa bililhon niyang dugo aron mahigmata kitang tanan.

 

Sa atong pagpuyo niining kalibutan kita nahisugamak.

Sa mga lingla ni satanas nga bakak.

Gehimo nato ang tanan aron sa kalipay kita maka-ambak.

Ug dili kita lisangon sa mga kasakit ug mohilak.

 

Sa pagkunsad ni kristo pinaagi sa lalang sa espiritu.

Nahimo kitang tanan nga iyang magtoto-u.

Ug iya kitang gipabantayan kanunay sa iyang balaang Espiritu.

Aron dili kita mahisalaag ngadto sa mga empaktu.

 

Ug sa iyang pagkayab ngadto sa iyang gengharian.

Iyang gebilin ang tanang mga pagtulon-an

Nga diin gebandilyo ngadto sa iyang mga katawhan.

Ug hangtod karon nahimo kining usa ka dakung tima-an.

 

Sa atong pagkabinunyagan diha sa Espiritu Santo.

Aron mahimo kitang kristohanong lihitimo.

Ug kanunay kitang mangalyopo ngadto kang kristo.

Aron mahimo nato ang tima-an sa atong pagtu-o.

Ngadto sa atong manunubos nga sa hesukristo.

 

By: Franklin Montajes

Brgy. 8 Tuburan, Cebu/ Ipil Ormoc City.