Ang Gugma Sa Managhigala

fmontajes's picture

 

Dinhi niining kalibutan adunay getawag natong pulong nga higala.

Usa ka adlaw niana adunay usa ka tawo nga nakahimamat ug  usa ka dalaga.

Taliwala sa ilang  panagkaila silang duha nahimong suod nga higala.

Dili matukib sa pulong ang pagkahimamat nila sa usag usa.

 

Kansang kaputli sa ilang panagway nagpatigbabaw sa ilang pagmaya.

Sa daklit lamang sa ilang panagkaila ilang  nabatyagan nga silang duha adunay mga butang nga managsama.

Ug sa wala madugay adunay silay nabatyagan sa ilang mga pagbati nga kanunay nagsulsol sa ilang hunahuna.

Wa lang nila damha nga ang ilang panaghigala mosangpot sa maanindot nga panaghigugma.

 

Ug sa nanglabayng katuigan  milambo ug milipang ang ilang duha ka gugma.

Hangtod inanay kining mipailawm sa ilang panumduman aron silang duha maandam sa panghiusa.

Ug unya miabot ang saktong  panahon sa ilang gugma nga kini pagahiusahon diha sa atubangan sa himaya.

Ang bugtong saksi niining tanan mao lamang ang ilang mga matuod  nga higala.

Dili nato hikalimtan ang pulong higala kay kini molungtad hangtod ngadto sa kahayag nga way pagkawala.

 

By: fmontajes from Brgy. Santa Cruz, Isabel Leyte