Ang Gangha-an

fmontajes's picture

Sa atong pagkakristohanon kitang tanan adunay tima-an

Ug ato kining  makita agi sa usa ka gangha-an

Nga diin ang kahayag atoa didto modan-ag kanatong tanan

Kalipay ang nagpa-abot sa sulod niadtong maong gangha-an


Apan sa dili pa kita moadto niadtong maong gangha-an

Sa kasal-anan kita pagahugasan

Kay ang tawo nga makasulod niadtong maong gangha-an

Mao  lamang kadtong  tawong  dungganan ug limpyo sa kasal-anan


Sa pagpuyo ni kristo diri kanato

Kita iyang gematuto

Aron kita sa kasal-anan dili mosagunto.

Ug magbakho sa atong pag-inagulo.


Si kristo ang tinugyanan sa tanan aron mahimo kitang binunyagan

Ug sa mga katalagman kita kanunay iyang pagabantayan

Kay wala siya moanhi aron sa paglaglag kon dili alang sa kalampusan

Sa gesangon kaniya sa atong diyos nga Amahan


Sa paglawig ni kristo dinhi sa atong kalibutan

Kita iyang gehatagan ug pagtulon-an

Aron sa kanunay kitang tanan kahimut-an sa Amahan

Nga atoa naglantaw kanunay kanato  gikan sa kalangitan.

Ug kitang tanan mahiadto sa iyang kahimayaan.


Ang paghimaya sa diyos nga amahan

Mao ang katapusan gangha-an nga atong agi-an

Aron kita makakita sa tinuod nga kalipay ug kahimaya-an

Nga wala nato masinati sa buhi pa kita dinhi sa kalibutan.


Aron  ang amahan atong mahimamat

Kitang tanan  mopas-an sa krus nga bug-at

Nga sa atong kinabuhi kanunay atong ge-aswat

Aron sa ganghaan kita makalusot ug ang kahayag mahimamat.

 


By: Franklin Montajes

Brgy. 8 Tuburan, Cebu/Ipil Ormoc City