Ang Bana-bana sa Umaabot Natong Ugma.

fmontajes's picture

Ang Umaabot dili nato kini matagna apan ato king mabana-bana.

Dinhi niining kalibutan kansang mga kinabuhi  nilambu ug namugna.

Kining tanan nahimo pina-agi sa halapad nga pagbana-bana sa atong takna.
Ang nagtuliyok natong kinabuhi nag-agad kini sa atong tagsa-tagsa ka huna-huna.
Inig tikyop sa kangit-ngit ato dayong mabana-bana ang umaabot nga ugma.
Ug inig abot sa takna ato kining hangopon sa walay pagduha-duha ang maong ugma.
Kay kita gi-umol sa takna sa pagmaya.
Ug ato kining hinumdoman matagkaron ug unya.
Aron kansang mga katawhan maka-amgo sa ka bililhon sa atong ugma.
Aron matilawan ang kalipay sa kinabuhi matag karon ug unya.
Ug kansang mga linalang sila malipay ug magmaya pa-ingon ngadto sa himaya.
Ug ang takna sa pagbanbana mahimo kining tima-an sa atong ugma.
 
 
By: fmontajes of Brgy. 8 Tuburan,Cebu.