Blogs

Genamos_US's picture

Alang Kanimo

Alang Kanimo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Sa Ugma Damlag

Sa Ugma Damlag
By Genamos_US of Washington DC, USA
 
Ang imong pahiyom

Saag Nga Gugma

Ni Jewel Villaflores
 
 

Genamos_US's picture

Yamog sa Kabuntagon

Yamog sa Kabuntagon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ang adlaw nisubang sa katahom

Genamos_US's picture

Linghod nga Gugma

Linghod nga Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Genamos_US's picture

Silaw sa Adlaw

Silaw sa Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akong nabatyagan ang hangin
Nihapa sa tin-aw nga tubig

Genamos_US's picture

Pasaylo ug Pagsalig

Pasaylo ug Pagsalig
by Genamos_US of Washington, DC USA

Ikaw ang nagtukmod kanako

Pasko sa Kabisayaan

Nanghubag nagluha
Na ang akong mga mata
Sige'g hulat nga mumingaw na
Aron sa katalugon ako bistahan na
 

Genamos_US's picture

Panahon Sa Rosas

Panahon Sa Rosas
By Genamos_US of Washington DC, USA
 

Genamos_US's picture

Buhata ang tinood

Syndicate content