chrz's blog

chrz's picture

Komento sa Sinugbuanong Mga Panlitok ug Pantitik

Ang akong hunahuna ug agi'g komento niini nga hisgutanan, kinahanglan nga sundon gayud nato ang mga pulong nga anaa sa diksyonaryo o kapulongnan. Kay sumala sa akong kasinatian sulod sa 16 na ka tuig isip usa ka tighubad (translator), tighusto (proofreader) sa mga pinulongang Iningles, Cebuano, Tagalog ug Hiligaynon sa akong mga kliyente sa 18 ka mga nasud sa tibuok kalibutan, dili mahimo nga adunay usa ka titik sa pulong nga sayop sumala sa diksyonaryo kay dili gayud kana nila dawaton.

Ang trabaho sa usa ka tighubad ipasa kana sa kliyente ngadto sa laing tighubad nga dili nimo kaila, ug kon daghan kini og sayop, taktakon ka sa trabaho sa imong kliyente. Mahimo usab nga kanimo ipadala ang trabaho sa ubang mga tighubad aron kini hustohon, busa maka-uulaw kon ang imong trabaho daghan kaayo'g sayop nga titik, gawas nga mataktak ka sa trabaho.

chrz's picture

Ang pulong nga "Bag-ong Malaya" (ngalan nga sugyot ni john halley)

Ang pulong nga "Bag-ong Malaya" usa kini ka kombinasyon sa pinulongan nga Tagalog o Filipino. Ang pulong "Bag-ong" usa ka linangkob nga pulong "Bag-o nga" ug ang pulong nga "Malaya" usa ka pulong nga Tagalog o Filipino nga nagkahulugan sa Iningles og "Independent" o "Makinaugalingon" sa Binisaya. Kay ang pulong "malaya" sa Binisaya nagkahulogan og "malawos" o "himatyon" sa Iningles nagkahulugan og "dying". Busa sa maong pangalan, nagkasumpaki na.

chrz's picture

Ang Tuboran Sa Pinulongang Binisaya

Sa pinulongang Binisaya, adunay daghang mga pulong nga atong gisagop gikan sa nagkalain-laing mga pinulongan. 

Sa Kinatsila anaa ang kutsara (cuchara), tenidor (tenedor), sapatos (zapatos). Sa Inintsek aduna usab, kasagaran sa mga pagkaon - mikisiopaosotanghonpansit (panchit) ugaling giusab lamang ang mga titik niini. 

Ug dili lamang sa Kinatsila o Inintsek nato gisagop ang ubang mga pulong sa Binisaya, aduna usab gikan sa ubang mga langyaw nga pinulongan. 

chrz's picture

Nasud 'Pilipinas' Ilisan ang Ngalan Ngadto sa 'Maharlika'?

Adunay balita o mga huhungihong nga ilisan ang ngalan sa atong nasud nga Pilipinas ngadto sa 'Maharlika'. Ambot kon ikaw mouyon ba niini?

Apan sa akong pangagpas, dili kini masayon ug malisod nga mahitabo kon imong hunahunaon og maayo. Tungod kay daghan pang mga problema ang atong nasud nga angayan atubangon kon itandi nato sa pag-ilis og ngalan sa nasud ta nga Pilipinas.

Hunahunaa kon pila ka bilyon ka pesos ang gastohon sa atong nasud aron kini himoon. Una, kinahanglan maghimo ang atong kagamhanan og pagpili (referendum) kon ikaw ba 'uyon' o 'dili uyon' sa maong kabag-ohan. 

chrz's picture

Ang Pinulongang Binisaya

 

Ako nagpasalamat og dako nga ania kining BINISAYA.COM kay dinhi kita magkabinayloay og mga hunahuna gamit ang pinulongang Binisaya.

Daghan g'yud tinuod ang mga pulong nga wala pa mahiapil dinhi sa BINISAYA.COM apan maayo na lang kay makatabang kini kanato sa pagsabot sa ubang mga pulong nga panagsa o wala pa kaha nato masayri kon unsa ang kahulogan.

Syndicate content