chrz's blog

chrz's picture

Ang Tuboran Sa Pinulongang Binisaya

Sa pinulongang Binisaya, adunay daghang mga pulong nga atong gisagop gikan sa nagkalain-laing mga pinulongan. 

Sa Kinatsila anaa ang kutsara (cuchara), tenidor (tenedor), sapatos (zapatos). Sa Inintsek aduna usab, kasagaran sa mga pagkaon - mikisiopaosotanghonpansit (panchit) ugaling giusab lamang ang mga titik niini. 

Ug dili lamang sa Kinatsila o Inintsek nato gisagop ang ubang mga pulong sa Binisaya, aduna usab gikan sa ubang mga langyaw nga pinulongan. 

chrz's picture

Nasud 'Pilipinas' Ilisan ang Ngalan Ngadto sa 'Maharlika'?

Adunay balita o mga huhungihong nga ilisan ang ngalan sa atong nasud nga Pilipinas ngadto sa 'Maharlika'. Ambot kon ikaw mouyon ba niini?

Apan sa akong pangagpas, dili kini masayon ug malisod nga mahitabo kon imong hunahunaon og maayo. Tungod kay daghan pang mga problema ang atong nasud nga angayan atubangon kon itandi nato sa pag-ilis og ngalan sa nasud ta nga Pilipinas.

Hunahunaa kon pila ka bilyon ka pesos ang gastohon sa atong nasud aron kini himoon. Una, kinahanglan maghimo ang atong kagamhanan og pagpili (referendum) kon ikaw ba 'uyon' o 'dili uyon' sa maong kabag-ohan. 

chrz's picture

Ang Pinulongang Binisaya

 

Ako nagpasalamat og dako nga ania kining BINISAYA.COM kay dinhi kita magkabinayloay og mga hunahuna gamit ang pinulongang Binisaya.

Daghan g'yud tinuod ang mga pulong nga wala pa mahiapil dinhi sa BINISAYA.COM apan maayo na lang kay makatabang kini kanato sa pagsabot sa ubang mga pulong nga panagsa o wala pa kaha nato masayri kon unsa ang kahulogan.

Syndicate content